Allt fler hemlösa i Västerås

1:56 min

Antalet hemlösa i Västerås har ökat med 25 procent, visar en kartläggning som Västerås stad gjort. Det är den största ökningen på flera år.

--Det här är ett tecken på bostadsbrist i Västerås. Då blir det svårt för dem som har betalningsanmärkningar eller som tidigare har blivit vräkta. Därför måste vi hjälpa den här gruppen att få en bostad, säger Staffan Jansson (S), ordförande i individ och familjenämnden i Västerås. 

Varje höst räknar individ och familjenämnden antalet hemlösa i Västerås under en vecka, v 48. De senaste åren har antalet inte förändrats så mycket, utan legat runt 290 personer varav ett 20-tal sover utomhus varje natt. 

Men nu visar kommunens egen kartläggning på en markant ökning mellan åren 2009-2010. Det handlar om en ökning med 74 personer, eller 25 procent, från 295 till 369 hemlösa. 

39 av dem är afrikanska flyktingar från Somalia men resterande 35 är personer födda i Sverige, boende i Västerås som har blivit av med sin lägenhet eller sitt hus. 

De hemlösa är mellan 17 - 70 år och det är i åldrarna 21 - 30 år som den största ökningen av antalet hemlösa finns. 

Antalet boende på härbärgen, grupp- och inslussningsboenden har inte förändrats, ett 15-tal bor på härbärgen varje natt, 19 sover utomhus och knappt 70 bor på olika boenden. 

De flesta, runt 190 personer, bor hos släkt och vänner som hyser in dem varje natt. Så är situationen för de somalier som Västerås stad tog emot förra året och även för de västeråsare som förlorat sina hyreskontrakt eller sitt hus. 

För de hemlösa kvinnorna betyder det ofta att övernattningen betalas med sexuella tjänster. 

Staffan Jansson vill öka stödet till dem som flyttar till en träningslägenhet, för att förhindra återfall i missbruk, som idag är alldeles för vanligt. 

 --När man varit på en institution eller bott i ett gruppboende och fått mycket stöd blir man lätt väldigt ensam när man flyttar till en träningslägenhet. Då är det lätt att söka upp sina gamla vänner och återfalla i missbruk. Stödet till dem måste bli mycket bättre, säger Staffan Jansson (S).