Köping

Pengar till järnvägsmuseum

Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening, KUJ, fått ett bidrag från Riksantikvarieämbetet. De får 120 000 kronor till att på sikt utveckla en museijärnväg i Köping.

Det är tredje gången på fem år som föreningen får ett stort bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Sedan 2007 har totalt 320 000 kronor beviljats.

Bidraget ska, tillsammans med medel som finns avsatta i ett projekt, användas till att köpa räls, växlar och annat spårmaterial för att på sikt kunna utveckla järnvägsmuseet i Köping till en museijärnväg.