Brister i barnavården

Fem av nio kommuner i Västmanlands län saknar direktiv för hur man ska agera vid missförhållanden i den sociala barnavården. Det visar en enkät som Barnombudsmannen genomfört.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg säger i ett pressmeddelande att, när samhället omhändertar ett barn tar man på sig ett oerhört stort ansvar.

Hans förhoppning att den här enkäten ska ge konkreta förslag på hur kommunernas arbete med placerade barn och ungdomar kan förbättras.