Västerås

Åkeribranschen håller ett öga på rättegång

2:02 min

I Västmanlands tingsrätt hålls idag en rättegång mot det danska åkeriföretaget Frode Laursen. Företaget, som har ett omfattande avtal med ICA, har åtalats för att ha kört inrikestrafik i Sverige utan tillstånd.

Martin Viredius, tredje vice ordförande i Svenska Transportarbetareförbundet, menar att Frode Laursens åkare har låga löner, saknar kollektivavtal, och att det konkurrerar ut svenska åkeriföretag.

– Det är inte bra för någon. Det är inte bra för en seriös åkerinäring, det är inte bra för klimatpolitiken därför att en så kaotisk och sönderdumpad bransch som åkeribranschen riskerar att bli kan aldrig minimera sin klimatpåverkan, det är inte bra för svenska chaufförer som blir av med jobb, det är inte bra för svenska åkerier som försöker upprätthålla en seriös och bra verksamhet.

Rättegången idag gäller "otillåten cabotagetrafik", att Frode Laursen utan tillstånd ska ha kört inrikestrafik inte bara tillfälligt, utan under en längre tid. ICA har ett avtal med Frode Laursen, och det gillar inte Martin Viredius på Transportarbetareförbundet.

– ICA har gjort en upphandling och uppenbarligen har de prioriterat lågt pris framför kvalitet och socialt acceptabla villkor.

P4 Västmanland har sökt företrädare för "Frode Laursen" men utan att nå dem. Staffan Hammarin, logistik-chef på ICA, säger att Frode Laursen sköter sina åtaganden gentemot ICA och han vill inte kommentera om han tycker att Frode Laursen följer branschens regler, det tycker han att rättegången får visa.