Västeråsskola riskerar mista bidrag

Den fristående gymnasieskolan Move IT i Västerås riskerar att mista sina bidrag efter att Skolinspektionen gjort en kontroll. Skolinspektionen har hittat en rad brister inom utbildningen, bland annat har lärarna inte ämneskompetens och skolans ekonomi är inte stabil.

För ett par veckor sen miste Move IT-skolorna i Västsverige sina bidrag och nu kan det alltså bli så även för skolan i Västerås. Senast den 10 juni ska skolorna redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras och då kan de på nytt få rätt till bidrag.