Elever kämpar för bättre tider

1:51 min

Elever på Risbroskolan i Fagersta har kämpat i ett halvårs tid för att slippa vänta i en timme på bussen hem efter skolan. När VL kom med besked om ändrade busstider trodde eleverna och skolans rektor att de fått sin vilja igenom - men det visade sig inte stämma.

– Vi måste få ta oss hem, vi vill inte stå och frysa ute vid en busshållplats i en timme, säger sjundeklassaren Marcus Månsson som tillsammans med Gustav Kruse, Oscar Frösell-Flodberg och andra elever jobbar för en förändring.

– Vi missar bussen med fem minuter och det tycker inte vi är okej, så vi försöker strida för det.

De har pratat med Fagersta kommun och VL för att få eftermiddagsbussen att gå fem minuter senare, men har fått svaret att tiderna inte kommer att ändras.

Däremot är kommunen, VL och skolan nu överens om att tidigarelägga morgonbussarna. Då kommer eleverna till skolan tidigare, börjar lektionerna tidigare, kan därför sluta tidigare och hinner med eftermiddagsbussen hem.

Risbroskolans rektor Helene Blomgren har ändrat höstterminens scheman och lärarnas arbetstider så att de ska passa ändrade busstider från och med augusti. 

Men nu får hon veta att det inte blir någon ändrig till hösten. Eleverna får alltså fortsätta vänta en timme, även när det blir höst och vinter.

– Vårt önskemål var ju en förändring redan den första mars, men blev sedan förändrat till augusti. Och nu får jag höra att det blir december, säger Helene Blomgren.

Rektor Helene Blomgren är irriterad, dels på grund av att den överenskommelse hon trodde fanns har ändrats, eller aldrig har funnits, dels på grund av att en massa jobb har gjorts i onödan och måste göras om:

– Jag har lagt om schemat så att eleverna ska börja tidigare, men jag kan inte börja med det schemat eftersom bussarna inte är inne i tid.

– Så nu måste jag lägga om hela schemaförändringen och gå ut till personal, föräldrar, fack, elevskyddsombud och köra om den här vändan. Det är klart att det medför merjobb och irritation.