Lantbrukare måste förbättra för djuren

En lantbrukare i Köping brister i skötseln av sina nötkreatur och måste nu bygga om på gården.

Lantbrukaren måste bland annat se till att kalvar har tillräckligt med utrymme i boxarna, och installera larm som varnar när det blir för varmt. Bristerna upptäcktes vid en inspektion för som länsstyrelsen gjorde den 1 april.

Dessutom förbjuds lantbrukaren att hålla vuxna nötkreatur som väger mer än 500 kg samt ungdjur som väger mer än 600 kg på båspallen i ladugården.