Skolor stoppade SDU - gjorde inte fel

Wenströmska gymnasiet i Västerås gjorde inte fel som sa nej till Sverigedemokratisk ungdom, SDU, när de ville komma till skolan och tala inför valet i fjol. Det har Justitiekanslern, JK, konstaterat i ett beslut.

Motivet är att partiet inte var representerat i riksdagen eller kommunfullmäktige när valkampanjen pågick, och JK konstaterar att detta tidigare har godtagits som skäl för att neka ett parti tillträde till skolor, bland annat i ett beslut av justitieombudsmannen.

Liknande fall har prövats i ett 50-tal skolor runt om i landet, och JK:s uttalande gäller samtliga fall.