Mobbning ökar

Anmälningar om mobbning och kränkande behandling i skolorna ökade rejält i fjol, med hela 85 procent. Det visar statistik från skolinspektionen, och den som anmäler dit är missnöjd med skolans agerande vid till exempel mobbning. I Västmanlands var det 29 personer som gjodrde anmälningar i fjol.