AD friar arbetsgivare från brott mot turordningen

Ett bokbinderi i Västerås hade rätt att säga upp en anställd man på grund av arbetsbrist. Det står klart efter att Arbetsdomstolen har prövat fallet. Fackförbundet GS ansåg att mannen skulle ha omplacerats till en tjänst som skärare eller biträde, men domstolen slår fast att den ena typen av tjänst var för kvalificerad och att den andra innehades av två personer som hade lönebidrag, och därför inte omfattades av turordningsreglerna.