Mälarvattnet övergött

1:33 min

Kvaliteten på Mälarens vatten har förbättrats sedan 1970-talet, men fortfarande är övergödning ett problem. Ämnet var aktuellt under helgen då Västerås gästades av en stor skuta, nämligen Briggen.

Genom att med skutan besöka ett antal städer och platser kring Mälaren vill man sätta fokus på vattenmiljön i Mälaren.

Men hur är då kvalitén på Mälarens vatten.

– Det är väl si så där, det varierar ganska mycket i de olika delarna av Mälaren. Men det man generellt kan säga är att det är ganska övergött och det är väl det största miljöproblemet vi har i Mälaren, säger Susanna Vesterberg, vattensamordnare på länsstyrlensen i Västmanland.

– Det har väl blivit bättre eftersom det gjordes åtgärder för ganska länge sedan, i början av 1970-talet då avloppsreningsverken byggdes ut och då såg man en klar förbättring.   

Har ingenting gjorts sedan 1970-talet?

– Jo, man gör jättemycket som till exempel när man ger tillstånd till de som släpper ut så är det ju ganska stränga krav för vad man får släppa ut. Men det som är problemet i dag är snarare de diffusa utsläppen som kommer från städer, jordbruk och skogsbruk.

– På Länsstyrelsen arbetar vi på olika sätt, dels så är vi en vattenmyndighet för vårt vattendistrikt och där jobbar man ju på ett väldigt övergripande sätt och ser till att EU-lagstiftningen implementeras. Men sedan jobbar vi också på regional nivå och även på lokal nivå, och det är ju framförallt kommunerna som bedriver sitt miljöarbete där, säger Susanna Vesterberg, vattensamordnare på Länsstyrelsen i Västmanland.