Västerås

Eldsjälar får pris

Läraren Ricard Cegrell och niondeklassaren Anton Andréasson från Kristiansborgsskolan i Västerås har vunnit det nyinstiftade "Eldsjälspriset". De får det för ett arbete med två föreläsningar som handlar om en allt mer hotfull värld.

Utgångspunkten var terroristattacken 2001 i New York.

Budskapet är att fokusera på det goda i stället för det onda, och att alla måste engagera sig för att få en bättre värld.

Prisceremonin hålls i Stockholm nu på torsdag och delas ut av Emerich-fonden, grundad av Emerich Roth som överlevde fem koncentrationsläger.