Sjukhuset i Västerås får kritik

Det är Socialstyrelsen som kritiserar sjukhuset, de ser allvarligt på en händelse i somras då en svårt sjuk patient inte togs om hand på rätt sätt.

Patienten vårdades på intensiven för misstänkt leversvikt men krävde att få åka hem, mot läkarens inrådan.

När patienten var för dålig för att ta sig till taxin, fördes han tillbaka till avdelningen, men togs på grund av överbeläggning till en ortopedavdelning i stället.

Ingen ytterligare läkarundersökning gjordes.

Senare hittades patienten djupt medvetslös och han avled kort därefter.