Småhuspriserna sjunker i länet

Priserna på småhus i landet har sjunkit på många håll under den senaste tremånadersperioden. I Västmanland är trenden den samma, här har priserna på hus sjunkit med två procent.

Det visar Statistiska centralbyråns senaste småhusbarometer.

I Västerås är prisnedgången fyra procent de senaste tre månaderna.

Medelpriset på en villa i Västmanlands län ligger nu på närmare 1,7 miljoner kronor.