Köping

Brister inom skolan

Skolinspektionen har kommit fram till att skolorna i Köping behöver bli bättre på att uppfylla sina mål. Det framkommer efter en stor granskning inspektionen gjort av samtliga skolor i Köpings kommun.

Skolinspektionen har granskat förskola, grundskola och gymnasiet, en ganska stor granskning.

– Det vi fokuserat på är framförallt uppföljning och utvärdering och det behöver kommunen arbeta vidare med för att kunna förbättra resultaten. Lärarna behöver utvärdera sin undervisning, rektorerna behöver utvärdera så att man vet resultaten i samtliga ämnen och kommunen behöver se till att få mer information så att de har underlag för att kunna göra analyser, säger skolinspektionens undervisningsråd, Elisabeth Ritchey.

De flesta av eleverna har en trygg skolmiljö, har de konstaterat, men i bland är det brist i studieron, och även kränkningar förekommer.

Inspektionen skriver i rapporten att antalet grundskoleelever i Köping som får godkänt är lägre än rikssnittet, men att antalet gymnasieelever som får högskolebehörighet är något högre än rikssnittet.

Arne Larsson, tillförordnad gymnasiechef på Ullvigymnasiet:

– Generellt sett så tycker jag inte att det är så allvarlig kritik, jag tycker att väldigt mycket av det som vi jobbat med under årens lopp dokumentérats lite dåligt och det måste vi bli bättre på för att kunna göra bättre bedömningar i framtiden. Men sammantaget känner jag att vi har ganska bra kontroll på verksamheten, säger Arne Larsson.

I Köping ska man nu sätta sig ner och fundera på hur bristerna som Skolinspektionen pekat på ska åtgärdas.

Men även om det finns brister så finns det många elever som trivs bra, två elever som snart går ut gymnasiet är Ida Karlsson och Jonna Nyberg.

– Det har varit bra och åren har gått så himla fort.

– Jag har haft jättebra lärare och klasskamrater.