Protester mot mitträcke

1:30 min

Boende i Kungs Barkarö protesterar nu mot planerna på att bygga mitträcke på väg 250 mellan Kungsör och Köping. Ett mitträcke skulle försvåra för många som har utfart mot vägen och troligen skulle det försämra trafiksäkerheten också, menar man.

Vissa lantbrukare funderar på att lägga av med djur om mitträcket byggs:

– För mig skulle det betyda problem att transportera djur till beteshagar. Jag skulle inte vilja ge mig ut på en sån här väg, utan då får vi tänka oss något annat. Det säger Kristina Larsson Sköld, Kungs Barkaröbygdens intresseförening.

Det handlar om en vägsträcka på en mil mellan Köping och Kungsör. På den sträckan finns 30 utfarter från hus och 20 utfarter från åkrar. För vissa betyder det långa omvägar när man vill köra ut från sin utfart.

Trafikverket tar in synpunkter nu. Remisstiden går ut fredag 27 maj. Därefter bestämmer trafikverket hur man går vidare med planerna på mitträcke.

Kungs Barkaröbygdens intresseförening har lagt fram ett eget förslag på hur man kan göra vägen säkrare.

– Gör en rondell i korsningen vid Köping där det brukar mest olyckor. Sätt upp fartkameror och sänk hastigheten till 80, säger Kristina Larsson Sköld.