Rödgröna vill ta bort remisstvång

Remisstvånget till akuten kan försvinna. Det är en av frågorna som den nya rödgröna majoriteten i landstinget vill jobba med efter att man tog över styret efter valet i höstas.

– Vi har bekymmer med väntetider och ett sätt att öka tillgängligheten kan vara att ta bort remisskrav som vi i dag har till akuten. Det kommer vi att titta på i samband med akutens flytt till nya lokaler. Det säger socialdemokratiska landstingsrådet Kennet Östberg.

Även med remisstvång kommer rapporter om långa köer och lång väntan på akuten redan nu - och det problemet lär inte försvinna bara för att man få nya fina lokaler.

För att köerna inte ska bli ännu längre när remisstvånget försvinner måste det till ännu fler åtgärder.

– Vi kommer att utöka satsningen på så kallade ledningsläkare. Det är läkare som gör sortering av patienter när det kommer till akuten. Det kan ju hända att en patient kommer till akuten som kan tas om hand inom primärvården och då hänvisas man dit. Det säger det vänsterpartistiska landstingsrådet Juha Rundgren.