Resa för att öka förståelsen för minoritetsgrupper

1:23 min

Under lördagen åker riksdagsledamoten Roger Haddad (FP) från Västerås, tillsammans med en grupp svenska parlamentariker till Rumänien, bland annat för att lära sig mer om Romers situation.

– Jag åker med speciellt för att studera minoritetsfrågor och mitt intresse för romska frågor, säger Roger Haddad.

Resan kommer innehålla besök på bland annat den svenska ambassaden och flera senatorer. Roger Haddad som brinner för minoritetsfrågor har sett till så att resan även kommer innehålla besök hos parlamentariker med romsk bakgrund och även hos politiker som jobbar med minoritetsfrågor och med mänskliga rättigheter. Roger Haddad vill studera på plats i vilka förhållanden romerna lever i.

– Det är viktigt att få en ökad förståelse, säger han och hoppas att besöket i Rumänien ska ge mer kunskap om romernas utanförskap.