Fortsatt kamp om arrenden på Fullerö

1:47 min

Under fredagen var Svea Hovrätt i Västerås för att stugägare och markägare på Fullerö i Västerås inte kommer överens om nya arrendeavgifter för stugägarnas tomter. För vissa tomter har markägaren velat fyrdubbla avgifterna.

– Folk är ju oroliga. De som bor här är inga direkta höginkomsttagare, säger stugägaren Björn Norell och menar vidare att de boende välkomnar en realistiskt arrendeavgift som speglar området kring Mälaren.

Under fredagseftermiddagen gick hovrättens folk, stugägare, advokater och markägaren runt och tittade på tomter vid bland annat Fullerö brygga och Fullerö strand i Västerås. Allt för att hovrätten ska bilda sig en uppfattning om lämpliga arrendeavgifter och senare ta beslut i frågan.

Från början ville markägaren Carl Johan Cronstedt höja arrendeavgifterna från 22 000 till 32 000 kronor för en del av tomterna. När stugägarna inte gick med på det ville markägaren istället höja vissa tomter till 90 000 kronor.

– Jag har velat komma överens med dem. Men när de tillsätter en advokat som driver den här frågan är det klart att man kan komma i en sådan här situation, säger Carl Johan Cronstedt.

Frågan gick till Arrendenämnden som tyckte att 24 000 kronor var en rimlig årsavgift, vilket Cronstedt överklagade till Svea Hovrätt.

– Men hovrätten kan döma till en skälig avgift och det är det vi vill ha, menar Carl Johan Cronstedt.

Hovrättens beslut om arrendeavgifterna väntas komma innan midsommar.