Landstinget brister kring trakasserier

1:18 min

Landstingen måste bli bättre på att förebygga diskriminering, anser diskrimineringsombudsmannen, DO, som granskat hur bland annat landstinget Västmanland följer bestämmelserna i diskrimineringslagen. Enligt DO måste landstinget Västmanlands policy kring trakasserier bli tydligare.

– Där tror jag att det är väldigt viktigt att arbetsgivaren har ett bra förebyggande arbete, hur man försöker förhindra att trakasserier över huvudtaget uppstår. Det är viktigt att man har en bra beredskapsplan när en medarbetare berättar att han eller hon utsatts för trakasserier och där finns det brister i dag i landstinget Västmanland, säger Emelie Rennerfeldt som samordnat granskningen.

Under året har DO vården i fokus och man granskar bemötande i vården och tillgång till sjukvård, men även hur landstingen, i egenskap av arbetsgivare, förebygger diskriminering på arbetsplatserna.