Västerås

Nya präster i dag

I Västerås domkyrka i dag söndag viger biskop Thomas Söderberg fyra nya präster och två diakoner som ska jobba i Västerås stift.

Här i Västmanland ska Sara Gebrgiorgis jobba som präst i Badelunda församling och Sara Svensson som präst i Sura församling.

Laila Hedlund vigs till diakon och får sin första tjänst i Sala.