Västerås Central får hjärtstartare

Idag får Centralstationen i Västerås en hjärtstartare. Det är Hjärt-Lungfonden som placerar ut 60 hjärtstartare på totalt 40 stationer i hela Sverige.

-- Många personer passerar tågstationer och därför är det viktigt att det finns hjärtstartare där. Hjärt-lungräddning och snabb tillgång till hjärtstartare är den enda möjligheten att rädda den som drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Cityvärdar och butiks-personal ska nu få utbildning i hjärt-lungräddning och hur en hjärtstartare fungerar.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Bara 400 av dem överlever.

Hjärt-Lungfonden räknar med att den siffran går att höja till 1 200 räddade liv om åretom fler kan hjärt-lungräddning, mer forskning sker och det finns fler hjärtstartare tillgängliga i samhället.

Hjärt-Lungfonden samlade in pengar till forskning kring plötsligt hjärtstopp och inköp av hjärtstartare under september 2010. En motsvarande insamling kommer att göras under september i år.