Skollokaler snart till salu?

Västerås stad kanske ska sälja vissa av Wenströmska gymnasiets lokaler. Frågan ska i alla fall utredas, beslutade kommunstyrelsen igår.

Vid gårdagens möte gav kommunstyrelsen uppdrag till fastighetsnämnden att utreda möjligheterna att sälja delar av skolans lokaler.

Anledningen är att flera av de gymnasieskolor som finns på Wenströmska idag helst vill flytta någon annanstans. De tycker inte att lokalerna är bra ur konkurrenssynpunkt.

En utredning pågår också om att eventuellt flytta de tekniska programmen, som går under namnet Wijkmanska gymnasiet, till ett mer centralt läge i Västerås.