Gott om lediga fritidshus

Det finns fortfarande många fritidshus till salu i Västmanland, det visar statistik från bostadssajten Bovision. I maj fanns det 152 fritidshus till salu, och antalet har minskat något och är i dag 147 stycken.

I landet som helhet har antalet fritidshus ute på marknaden ökat kraftigt de senaste åren. I augusti 2009 var det i hela landet drygt 3 400 hus till salu, nu finns mer än dubbelt så många, 6 900.