Pressat läge på arbetsförmedlingarna

1:37 min

Ökad arbetsbelastning och en minskande personalstyrka har gjort att arbetssituationen blivit allt sämre på arbetsförmedlingarna runt om i Västmanland.

Tidigare har det varit problem på Arbetsförmedlingen i Västerås - nu märks ökad stress också på andra håll i Västmanland.

– Vi har ett väldigt tufft läge nu med en hög arbetsbelastning och många uppdrag som blivit mer komplexa än de varit tidigare, samtidigt som personalresurserna har minskat, säger Karin Ahlgren, huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen i Västerås.

Anställda på Arbetsförmedlingen har märkt av både fysiska och psykiska besvär, enligt henne.

I området där hon är huvudskyddsombud ingår förutom Västerås också arbetsförmedlingarna i Fagersta, Hallstahammar/Surahammar och Sala och på samtliga håll har personal haft problem med sin arbetssituation.

För att belysa problemen lämnades en skrivelse in till de lokala cheferna i Västerås och Karin Ahlgren säger att man fått positiv respons från ledningen.

– Vi har fått väldigt bra respons från personalavdelningen och personalchefen att vi kommer att få stöd med att diskutera hur vi ska arbeta, hur vi ska organisera oss och hur vi kan minska stressen, säger hon.

Kauko Leppälä, chef för Arbetsförmedlingen i Västerås, ser allvarligt på situationen och hoppas att man ska kunna komma fram till en lösning.

Han säger att det görs nyrekryteringar och nämner också ett annat exempel på vad man redan nu gör för att förbättra situationen.

– Vi chefer kommer att få del av en utbildningsinsats som handlar om hur vi bättre ska kunna stödja våra medarbetare i att göra prioriteringar. Det tror jag kommer att ha effekt. Kanske inte omedelbart, men på lång sikt, säger Kauko Leppälä.

Karin Ahlgren är försiktigt positiv till att man ska kunna hitta en lösning, även om det kan komma att ta tid.

– Vi är vid gott hopp om att det kommer att ske en förändring ganska snart, men inget sker över en natt, säger hon.