Sala

Extra bidrag till folkpark

Sala Folkets park är i ekonomisk kris. Föreningen som driver både Folkets park och Folkets hus har nu beviljats ett extra bidrag av kommunstyrelsen på 325 000 kronor.

De pengarna gör att föreningen klarar sina akuta skulder samt kan reparera läckande tak.

Centern och Moderaterna reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut att ge bidraget.

Salas socialdemokratiska kommunalråd, Per-Olov Rapp, vill nu att föreningen presenterar en långsiktig plan - antingen för att utveckla parken, eller avveckla den.

Men några mer extrabidrag är han inte villig att bevilja, säger han.

Föreningen skriver i ett brev till kommunen att de senaste årens satsning på stora artister kan ha varit ett vågspel.

Nu vill man satsa på en lokal nivå och vill fortsatta det arbetet i dialog med kommunen.