Fler vill begrava hästen på gården

1:24 min

Allt fler hästägare ansöker om att få gräva ner sin häst på egen mark. Trots ett generellt förbud mot att gräva ner döda djur på grund av smitta, så kan Länsstyrelsen bevilja nedgrävning, men då bara av häst.

För tio år sedan fick Länsstyrelsen ungefär tio ansökningar om året om nedgrävning, men så är inte fallet idag, säger Per Sahlander länsveterinär.

– Här på Länsstyrelsen så har vi hållit på med det i snart tio år och vi ser ju att för varje år ökar antalet ansökningar. Det senaste året visar att ett fyrtiotal hästar fick grävas ner med tillstånd från Länsstyrelsen, det säger Per Sahlander vid Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Istället för att lämna sin häst till en anläggning för destruktion, där kroppen bränns och betala för det så vill en del hästägare av olika skäl begrava hästen på sin egen eller någon annans mark och då med tillstånd från markägaren.

Men det är inte bara att gräva var som helst, man måste först ansöka hos Länsstyrelsen å kommunen måste även säga sitt när det gäller val av plats och Sara Skur miljöinspektör i Norberg och Fagersta säger att det är sällan som kommunen säger nej:

– Det har aldrig hänt, man har alltid hittat en plats för nedgrävning, säger Sara Skur.

Vad är det inte som kan vara lämpligt?

– Det är till exempel närhet till vattentäkt, närhet till vattendrag för det handlar ju om en förorening. Det blir ju en rätt stor bakteriell tillväxt som i värsta fall kan förorena grundvatten. Men man ser ju till att man lägger den på en torr plats, rätt så högt upp topografiskt sätt, 100 meter från en vattentäkt, säger Sara Skur miljöinspektör vid Västmanland och Dalarnas miljö och byggenhet i Avesta.

När det gäller idisslare som får och kor så får inte dessa djur grä­vas ner och det på grund av risken för bland annat mjältbrand som kan förorena platsen under mycket lång tid.