Det tar tid att rena Mälarens vatten

1:28 min

Det krävs mycket för att vattenkvaliteten i Mälaren ska bli bättre. Vattenmyndigheten hoppas att Mälarens vatten kommer att må bra år 2027.

– Det finns bra lösningar på att rena vattnet. Tyvärr så används inte reningsmöjligheterna såsom Vattenmyndigheten önskar, säger Vattenmyndighetens t f vattenvårdsdirektör Helena Segervall.

En lösning för jordbruket skulle vara att skapa en miljö där det tar tid för vattnet att nå Mälaren. Det här genom att exempelvis konstgjorda bassänger skapas. Naturen tar då själv hand om övergödningen innan den når Mälaren, men en annan mycket viktig sak är helt enkelt att inte göda marken för mycket.

Vidare måste också kommunerna som tillsynsmyndighet kunna sätta högre krav genom lagstiftning på de som övergöder, menar Helena Segervall.

När kommer Mälarvattnet att må bra?

– Enligt EUs Vattendirektiv redan 2015, men det kommer inte gå, däremot har vi dispens till år 2027, och då hoppas jag vattnet är bra, säger Helena Segerva