Ett år efter valet

SD besvikna över utebliven vågmästarroll

1:32 min

Västerås är en av de kommuner i Västmanland där inget av de politiska blocken har egen majoritet. Egentligen skulle Sverigedemokraterna med tre avgörande mandat kunnat ha en tung roll. Men så har det inte blivit. Partiets gruppledare John Bergström är besviken.

– Vi har ju tre mandat och är ju vågmästare om de andra partierna hade velat. De övriga partierna är ju rörande överens om en slags värdegemenskap där man har gått ihop i ett - jag brukar litet skämtsamt men ändå mycket allvar i botten - kalla det för att det är ett socialmoderat parti som styr i Västerås, säger Sverigedemokraternas gruppledare John Bergström. 

Sverigedemokraterna har ändå spelat en avgörande roll i enskilda frågor. Ibland har man röstat med de borgerliga, ibland med de rödgröna och på olika sätt sett till att förslag gått igenom eller stoppats. 

– Inför olika kommunfullmäktigebeslut så tar man ju en viss kontakt på det mötet. Men om man ska ha ett riktigt samarbete så bör man ju ta den kontakten i god tid innan, säger John Bergström. 

En egen motion har Sverigedemokraterna i Västerås hittills lagt fram, om medborgarförslag. Enligt John Bergström är bakgrunden bristen på inflytande, att partiet i fullmäktige bara har att ta ställning till frågor som beretts av andra partier i kommunstyrelsen 

– De saker som ska komma upp till fullmäktige bereds ju i kommunstyrelsen och där har ju vi inte plats. Vi har begärt att få en insynsplats, det tycker vi vore demokratiskt. Vi kan ju agera på det som kommer från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Därför vill vi nu att alla västeråsare ska kunna lägga ett förslag som kommer att presenteras för kommunfullmäktige, säger Sverigedemokraternas gruppledare i Västerås, John Bergström.