Vaktproblem på Kulturnatten

1:04 min

Kulturnatten 2011 är över, i lördags kunde alla kulturtörstiga besöka och uppleva ett stort antal evenemang. En nyhet för året var ett krav på att de större arrangemangen vaktades av ordningsvakter och för flera arrangörer var det svårt att få tag på vakter i tid.

Miriam Lundqvist, projektledare för Kulturnatten, säger att processen med att söka tillstånd kom igång sent och att det för arrangörerna blev en oväntad reaktion från polisen.

– Eftersom vi var oförberedda på reaktionen blev det tungt, svårt och kostsamt krävande att ordna fram vakter så fort. Nu löste det sig på alla håll och det tackar jag för att vi har så bra arrangörer som är med och gör det, säger hon.

Hon tror inte att det kan slå ut Kulturnatten när ideella krafter måste lägga pengar på vakter, utan menar att så länge man samarbetar kan man få det att fungera.

– Är man förberedd på kostnaden så är det en helt annan sak. Självklart ställer det till problem för de mindre arrangörerna, men de har heller inte så stora arrangemang att det finns ett krav på vakter, säger Miriam Lundqvist.

Och när det gäller frågan om ordningsvakter så säger polisen att det är normalt att de kräver ordningsvakter när någon ansöker om tillstånd för att arrangera en offentlig tillställning där man förväntar sig en större folksamling.

Det har de rätt att göra i enlighet med ordningslagen. Polisen bedömer från fall till fall om man tror att det kan behövas ordningsvakter.

De väger bland annat in vad det är för arrangemang, hur många som förväntas komma och om det finns risk för någon ordningsstörning.