Barnmorskor till Thailand

Svenska barnmorskor får möjlighet att åka till Thailand för att fördjupa sina kunskaper. Mälardalens högskola, Mdh, startar i samarbete med ett vårdcollege i Thailand en ny internationell påbyggnadsutbildning för just barnmorskor.

Enligt Mdh är målet att ge barnmorskorna möjlighet att lära sig mer om bland annat graviditet och födande ur ett interkulturellt perspektiv.

Utbildningen börjar i mitten av januari och pågår i fyra månader.

Undervisningen sker tillsammans med studenter från andra länder som till exempel Kambodja, Indonesien och Vietnam.