Statens Konstråd gör tummen upp

1:31 min

Länsmuséet i Västmanland har kartlagt den offentliga konsten i länets kommuner. Nu lovordar Statens Konstråd satsningen. Henrik Orrje, intendent på Statens Konstråd, menar att övriga landet kan lära sig av Västmanland.

Under 1900-talet beställde det offentliga - dvs kommuner, landsting och staten - mycket konst, och det är först nu som den här konsten hamnar under lupp.

Den offentliga konsten är också historien om Sveriges samhällsbyggnad, menar Henrik Orrje:

 -– De här konstverken berättar väldigt mycket om Sverige och en unik period i vår historia, där man går från jordbruk till industri och där det moderna demokratiska samhället utvecklas.

– Den offentliga konsten är ett väldigt viktigt inslag.

Han välkomnar länsmuséets kartläggning av konsten, också med anledning av att de byggnader där den offentliga konsten finns i stor utsträckning övergår i privat ägo.

– Man skapar en medvetenhet och kunskap om den offentliga konstens värden, kulturhistoriskt och ekonomiskt, säger Henrik Orrje till P4 Västmanland.