Västerås

Patient fick för hög medicindos

Socialstyrelsen kräver åtgärder efter en läkemedelsförgiftning på en psykiatrisk avdelning i Västerås. När en patient lades in på avdelningen förra hösten var det fel på läkemedelslistan och patienten fick en för hög dos av smärtstillande medicin.

Patienten förgiftades och fick vårdas på intensivvårdsavdelning. Händelsen anmäldes enligt Lex Maria.

Efter en utredning slår Socialstyrelsen fast att den ansvariga sjuksköterskan, och en sjuksköterska under utbildning, inte klargjort ansvarsfördelningen dem emellan, och medicindosen blev därför inte kontrollerad tillräckligt.

Socialstyrelsen kräver att bristerna åtgärdas, och senast i slutet av oktober ska en redovisning av åtgärderna lämnas in.

Patienten ska inte ha fått några men av händelsen.