Oenighet om vården av blivande mammor

Den grupp som skulle utreda om det ska finnas en stor mödravårdscentral, som alltid är bemannad, eller om mödravården vara kvar på de enskilda familjeläkarmottagningarna kan inte komma överens.

I mars berättade P4 Västmanland att barnmorskorna på förlossningen i Västerås inte tycker att mödravården i Västmanland fungerar.

Barnmorskorna på förlossningen blir nerringda av oroliga blivande mammor, som inte kan få tag på sin ordinarie barnmorska på familjeläkarmottagningen. Antingen är telefontiden slut eller så är de upptagna med patienter.

Förlossningen nekar aldrig en orolig blivande mamma att komma in, men har egentligen inte resurser till att ta emot alla telefonsamtal och besök.

I stället vill man ha en stor mödravårdscentral, som alltid är bemannad med den personal som behövs för olika typer av undersökningar.

Nu ska Landstinget Västmanlands vårdplan ses över och en grupp tillsattes för att utreda frågan. Både familjeläkare och personalen på kvinnokliniken har fått lägga fram sina argument.

Familjeläkarna vill behålla sina barnmorskor för att ha ett helhetsgrepp över hela den listade familjen, medan förlossningen alltså vill ha en stor mödravårdscentral som alltid är bemannad.

Frågan är känslig och man har inte kunnat enas om ett förslag. Därför lämnas frågan över till politikerna. I början av oktober ska de få höra båda sidor av saken för att sen kunna fatta ett beslut.