Västerås / Sala

Information om hjälpmedel under antikaosdag

1:37 min

Enligt Hjälpmedelsinstitutet har endast tio procent av de som i dag lever med någon form av psykisk funktionsnedsättning tillgång till hjälpmedel. Det uppmärksammas i dag i Västerås och Sala genom en kampanj som heter Antikaos.

Det handlar om att mildra det kaos som kan uppstå om man lider av någon psykisk funktionsnedsättning - och vilka hjälpmedel som finns för att göra vardagen lättare.

Ett hjälpmedel är kedjetäcken, som arbetsterapeuten Ingela Lagerkvist vid Handikappcentrum berättar mer om.

– Man har det när man sover eller när man vilar och det ger en annan stimulans på kroppen så att man lättare kan koppla av eller somna lättare. Ett kedjetäcke väger ungefär åtta kilo, säger Ingela Lagerkvist.

Majken Eriksson är hjälpmedelsambassadör och anhörig, hon har hört berättats att personer blir mer koncetrerade.

– De kan titta på TV och handarbeta, och så får de ju bättre sömn, säger Majken Eriksson.

Men det finns också andra hjälpmedel, t ex en handdator som kallas "Handy" som innehåller en förenklad kalender som kan ge påminnelser.

I vilken ände ska man börja om man behöver hjälp?

– För att få komma till oss på handikappcentrum på habiliteringen  måste man ha en diagnos för att bli inskriven, sedan kan man få hjälp av oss. Men annars kan man ju också t ex ta kontakt med distriksarbetsterapeuten som till viss del kan hjälpa till med sådana här hjälpmedel, eller om man har kontakt med annan sjukvård, säger Ingela Lagerkvist.