Biogasmack i Köping

En tankstation för bilar som körs på biogas ska byggas i Köping. Tankstationen ska byggas vid Västmanlands Lokaltrafik, VL:s depå, och den ska stå klar hösten 2012.

Det är Svensk Växtkraft, ett dotterbolag till Västmanlands Avfallsbolag VAFAB, som ska bygga tankstationen.