Stor järnvägsorder till företag i Västerås

Balfour Beatty Rail, med svenskt huvudkontor i Västerås, har fått ett stort kontrakt av Trafikverket. Uppdraget är en del av utbyggnaden av järnvägen mellan Södertälje central och Södertälje hamn till dubbelspår.

Ett nytt signalställverk ska dessutom byggas och installeras i Södertälje hamn.

Projektet syftar till att öka kapaciteten för pendeltågstrafiken och att öka tillgängligheten vid Södertälje hamn.

I företagets verkstad i Västerås kommer arbeten med signalstativ till det nya signalställverket att utföras.

Ordervärdet uppgår till cirka 330 miljoner kronor.

Järnvägsarbetena kommer att utföras under tiden november 2011 - maj 2013. Centrumbanan kommer att vara klar i sin helhet under december 2012.