Handlingsplan mot hemlöshet

1:25 min

Antalet hemlösa ökar i Västerås. Just nu är det cirka 300, men de förväntas bli fler till nästa mätning. Nu vill den styrande majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, göra något åt saken. Man har tagit fram en handlingsplan för att motverka hemlösheten.

Enligt Staffan Jansson (S), ordförande i Individ- och familjenämnden i Västerås, är det - förutom vettiga boenden - viktigt med en vettig fritid.

Annars kan det gå illa, menar han:

– Blir man själv i ett boende och utan fritidsaktiviteter är det lätt att falla tillbaka i ett missbruk.

Majoriteten vill också skapa bra övergångar mellan olika boenden, med stöd hela vägen till en egen lägenhet via ett träningsboende. Ett sådant boende måste den hemlösa sköta i princip som vilken annan boende som helst.

I handlingsplanen vill Staffan Jansson också skapa ett boende för parrelationer, så att de inte måste skilja på sig.

Frågan är då vad denna handlingsplan kommer att kosta skattebetalarna?

På den frågan svarar Staffan Jansson att om Västerås stad inte gör någonting för att stävja hemlösheten så kommer det att bli väldigt mycket dyrare för skattebetalarna i slutänden.