Vårdhem anställde dömda personer

Ett hem för vård eller boende, ett så kallat HVB-hem i Västmanland, anställde en person dömd för narkotikabrott och en som avtjänat fängelsestraff för flera grova brott.

Det upptäckte Socialstyrelsen vid en inspektion och kritiserar nu hemmet för att man inte begärt utdrag ur brottsregistret för de man ska anställa.

Socialstyrelsen kräver också förbättringar på andra punkter som bland annat rör journalföring, dokumentation, och uppföljningar.