Samma kritik trots ombytta roller

1:21 min

Efter maktskiftet i Sala förra hösten så levererar den borgerliga oppositionen nu samma kritik om bristande information och insyn, som man själva fick när man satt vid makten.

De flesta ärenden är redan färdigdiskuterade innan de når kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen, menar oppositionen. 

– Ja, det märker vi ju att man från majoritetens sida har haft en diskussion innan, så man är färdig, man lyssnar inte på argumenten, man tar inte till sig synpunkter. Jag tror att det här är ett arbetssätt som är väldigt förödande för det demokratiska arbetet överhuvudtaget, säger centerpartistiska oppositionsrådet Carola Gunnarsson. 

– Jag tror att vi både från majoritetens sida oppositionens sida får bjuda till för att vi ska få ett annat arbetssätt. För det här främjar inte demokratin, säger Carola Gunnarsson. 

Men majoritetsledaren, socialdemokratiska kommunalrådet Per-Olov Rapp, tycker att han gjort sitt för att tillgodose behovet av information och insyn. Åtminstone om man jämför med hur det var förr. 

– Jag har ju suttit i kommunstyrelsen sedan 2002. Det var sällan vi fick gehör för våra förslag. De blev ju nedvoterade ganska ofta. Under den här våren och hösten har jag tagit till mig en hel del av deras förslag, tagit deras att-satser, vi har beviljat en hel del av deras motioner.  

– Jag tycker vi faktiskt har gått ganska långt till mötes, säger Per-Olov Rapp.  

Tycker du att ni som nuvarande majoritet är mer måna om att ge information och insyn än vad den tidigare majoriteten var? 

– Ja, det tycker jag. Jag försöker så gott som det är möjligt att ge oppositionsledningen information. Jag knackar på hennes dörr ganska ofta och talar om att nu är det så här, kan vi samsas om det här.

 – När jag var oppositionsledare under ett år var jag inte med om en enda knackning på dörren, säger Per-Olov Rapp, socialdemokratiskt kommunalråd i Sala.