Något färre sökte till Mälardalens Högskola

Knappt 10 500 personer har sökt kurser eller program på Mälardalens högskola till våren 2012. Det är en minskning med cirka sex procent jämfört med våren 2011. Det mest populära programmet är sjuksköterskeprogrammet med sammanlagt 3 978 ansökningar till 200 platser, en ökning med 82 procent från förra året.

Men den totala minskningen på sex procent beror till stor del på den nya lärarutbildningen och att lärarprogrammet endast ges i Nacka.

Antalet förstahandssökande och även totalt antal sökande till de 480 platserna på programmen på grundnivå på Mälardalens högskola har däremot ökat något. 1 004 har sökt Mälardalens högskola i förstahand till våren 2012, jämfört med 972 till våren 2011.

Enligt verket för högskoleservice, VHS, är det rekord i antal sökande till högre utbildningar i hela landet, 200 000 personer vill studera i vår.