Oenighet kan ge tvära kast i politiken

5:05 min

Att den borgerliga oppositionen i Sala är så missnöjd med möjligheten till information och insyn, kan leda till tvära kast och upprivna beslut, om det skulle bli maktskifte igen.

– Det finns två tydliga exempel där jag skulle uppskatta en större öppenhet från majoritetens sida. Det ena gäller kulturhusfrågan, där vi från oppositionens sida har representanter med i referensgruppen och försöker bidra på ett aktiv sätt, men där man hela tiden avvisar våra propåer och inte vill ta del av våra synpunkter, säger Carola Gunnarsson (C) oppositionsledare i Sala. 

Vid ett eventuellt maktskifte skulle de borgerliga definitivt försöka sätta stopp för nybygge av kulturhus i den gamla lasarettsbyggnaden. Och helst också för ny politisk organisation. 

– Det som har föreslagits i remissmaterialet är en väldigt stor förändring av det politiska arbetet. En sådan förändring måste man försöka göra i samförstånd, för att man inte ska riskera att beslut rivs upp om det blir en annan majoritet efter valet, säger Carola Gunnarsson. 

Men majoritetens ledare, Per-Olov Rapp (S), tror att oppositionens upprördhet ligger i sakens natur, att man är ovana vid att inte få bestämma, helt enkelt. 

– Jag tror att det ligger i fatet, plus att de inte gillar allt i vår politik och känner sig frustrerade över att de inte längre kan vara med och påverka som de gjort tidigare. 

Och det ligger också i sakens natur? 

– Det ligger i sakens natur. Det ligger i det demokratiska systemets natur, säger Per-Olov Rapp, socialdemokratiskt kommunalråd i Sala.