Västerås

Företag måste skicka koppar till Kina

Ragn-Sells Metall i Västerås måste ersätta ett kinesiskt bolag med drygt 51 000 kilo ren koppar. Detta enligt en dom i Västmanlands tingsrätt. Anledningen är att Ragn-Sells levererat skrot till det kinesiska bolaget som inte, enligt domen, innehöll så hög halt koppar som utlovats.

Det kinesiska bolaget Huayangs ville därför ha ersättning för den koppar som fattades, det skulle alltså motsvara drygt 51 000 kilo ren koppar.

Ragn-Sells menar att man inte alls lovat att skrotet man sålde innehöll en såpass hög halt av koppar, det stod inget i avtalet om det, menar bolaget.

Men domstolen går alltså på Huayangs linje, och menar att det är bevisat att förutsättningarna för avtalet om försäljningen var att det sålda skrotet skulle innehålla omkring 10 procent koppar.

Och tingsrättens dom innebär alltså att Ragn-Sells Metall i Västerås måste ersätta det kinesiska bolaget med drygt 51 000 kilo ren koppar.

Vi har varit i kontakt med Ragn-Sells, men bolaget vill inte kommentera domen i nuläget. Företagets bolagsjurist Börje Ryhm kan i dag inte säga om man kommer att överklaga.