Förskola på hjul till Västerås

1:48 min

ProAros, som har hand om den kommunala förskolan i Västerås, vill starta en mobil förskola, det betyder att barnen börjar dagen i en fast förskolelokal och sedan åker omkring i en buss i stället.

– Från början var det för att klara av köproblematiken, trycket är olika på olika områden över tid. Det har varit grunden, men sedan har man på andra håll upptäckt att det blir en ny attraktiv verksamhet. Barnen kommer ut och får möta nya miljöer, säger Lars Jakobsson, projektledare för den mobila förskolan i Västerås.

Det finns rullande förskolor som redan är igång i Sverige.

I Uppsala finns fem bussar, men där har en del föräldrar valt att inte låta sina barn följa med på bussen.

– Jag förstår ju föräldrarna också, att det plötsligt kommer en verksamhet som man inte vet så mycket om. Barn i trafik har ju varit ett hett ämne hur länge som helst. Men samtidigt kanske man ska sätta sig in i vad det är, men man måste se barnen, det är helt underbart, säger barnskötaren Sussie Jansson på en av bussarna i Uppsala.

Enligt projektledaren i Västerås, Lars Jakobsson, är många i Västerås positiva till planerna.

– Jag har gjort undersökningar och pratat med många föräldrar och även mor- och farföräldrar. De blir positiva när de hör att det inte är en buss som bara åker runt och plockar upp barn, utan att det är en egen verksamhet, säger Lars Jakobsson.