Nya vindar blåser i Hallsta och Köping

Kommunerna Hallstahammar och Köping har tillsammans utrett möjligheterna att bygga ett stort antal vindkraftverk.

Bland annat har man analyserat var det blåser mest i regionen och var i sådana fall vindkraftverken kan placeras utan att störa andra intressen.

Främst anses jordbruksmark och skogsbygd som lämplig, och sammanlagt kan mellan 40 och 90 vindkraftverk komma att byggas.

Markägare och allmänhet i Köping och Hallstahammar kommer också få lämna synpunkter på planerna innan de sätts i verket.