Stora underskott inom sjukvården

1:39 min

Sjukhusvården inom landstinget Västmanland går back med 180 miljoner kronor i år. Det är kirurg- och medicinkliniken som står för det största underskottet, tätt följt av rättspsykiatrin som kostat mycket mer än beräknat.

Landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström är mycket oroad.

--Jag är jätteorolig. Det här är inte en bra situation för någon. Jag vet att personalen mår dåligt av det här. Och jag vet att personalen också har svårt att förstå turerna, det har jag full respekt för.

--Men vi måste komma till rätta med den här utvecklingen, annars får vi våldsamma problem, säger Deniser Norström.

Det är i princip bara kärlkirurgin som lyckas hålla sin budget.Klinik efter klinik lämnar just nu in förslag på hur de ska kunna spara och vad det får för konsekvenser.

Det finns flera förklaringar till att sjukhusvården blir dyrare. Bland annat har fler västmanlänningar än väntat behövt vård på sjukhus och fler än väntat har fått vård i andra landsting.

Men det finns också exempel som irriterar politikerna. Kirurgkliniken fick fem miljoner extra för att operera fetmapatienter, men trots att pengarna är slut har man fortsatt med fetmaoperationerna. Men det enbart förklarar inte de skenande kostnaderna.

--Det värsta är att vi inte riktigt har svar på vad det är som gör att kostnaderna ökar på det här sättet. Det har vi gett sjukhusledningen i uppdrag att ta reda på. För det håller inte i längden att gå med underskott. Om det pågår tillräckligt länge kan vi bli tvångsförvaltade av staten, säger Denise Norström.