Mobil ledde till besöksförbud på anstalt

En kvinna fick besöksförbud på Tillbergaanstalten eftersom hon hade med sig två telefoner in på anstalten. Enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, fick hon besöksförbudet trots att hon inte fått någon information om att hon inte fick ta med sig telefoner.

Enligt anmälan till JO visste kvinnan som besökte Tillbergaanstalten inte vilka regler som gällde, hon hade varken fått muntlig eller skriftlig information om vilka föremål man inte får ta med sig in.

Trots det fick hon besöksförbud till anstalten när det upptäcktes att hon tagit med sig två telefoner.

JO ska nu utreda händelsen och vill ha besked om vilken information kriminalvården ger till anstaltens besökare om vilka föremål som är förbjudna att ta med sig in.

Dessutom vill JO ha besked om vilka konsekvenser det kan få om en besökare inte självmant lämnar ifrån sig förbjudna föremål innan personalen går igenom besökarens tillhörigheter.

Tillbergaanstaltens förtroenderåd anser att det är helt orimligt att en anstalt ska kunna fatta beslut som grundar sig på att nya besökande utan att ha blivit informerade borde känna till kriminalvårdens regelverk.