Åtgärder krävs på boende i Köping

Arbetsmiljön på ett omsorgsboende i Köping har allvarliga brister. Det menar huvudskyddsombudet som nu vänder sig till Arbetsmiljöverket.

Det är problem med hög inomhustemperatur på boendet.

Arbetsgivaren har kommit med förslag på förbättringar och åtgärder har gjorts.

Men inomhusklimatet är under all kritik och har inte blivit bättre enligt huvudskyddsombudet, som nu vill att Arbetsmiljöverket kommer på besök.