Brister i information om finskspråkig förskola

1:43 min

Det finns brister hos kommuner i länet när det gäller att erbjuda plats i finskspråkig förskola. Det visar en granskning från Skolinspektionen. Bland annat är kommunerna dåliga på att informera föräldrar om den att den här möjligheten finns.

I sin granskning har Skolinspektionen gått igenom de kommuner som tillhör så kallat finskt förvaltningsområde, däribland fem kommuner i Västmanland.

Finskt förvaltningsområde innebär att kommunerna måste kunna erbjuda finsktalande föräldrar möjlighet att välja en finskspråkig förskola åt sina barn.

Skolinspektionen har tittat på om kommunerna dels informerar föräldrarna om att deras barn har rätt till förskoleplats där det egna språket talas och i hur stor grad man har kunnat erbjuda detta.

Men också om kommunerna själva undersökt behovet för en sådan verksamhet.

Hallstahammars och Surahammars kommun klarar sig utan anmärkningar.

Medan Skinnskatteberg var den kommunen som inte uppfyllde något av kraven. Per Österberg, skolchef på Skinnskattebergs kommun förklarar varför.

– De gjorde inspektionen fjorton dagar efter att vi hade av regeringen utsetts till finskt förvaltningsområde. Utifrån de svar de fick in då så påtalade de vissa brister.(...) Men vi har ju nu åtgärdat de punkter som de ansåg att vi inte uppfyllde då.

I Västerås finns brister i informationen till föräldrar och hur man sett över behovet av en finsk förskola. Anders Teljebäck är Socialdemokrat och vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– När det gäller information till föräldrarna så finns det nu på Västerås stads hemsida. När det gäller den andra delen, att göra en bedömning av behovet, så  blir det lite svårt eftersom det bygger på SCB: siffror och det är inte alla föräldrar som fyller i att de är finskspråkiga.