Gymnasieungdomar vill lära mer om FN

Svenska FN-förbundet har frågat drygt 700 gymnasieungdomar i landet hur de ser på FN:s roll i världen och Sveriges roll i FN. Hälften av dem underkänner undervisningen om FN och tycker att de får lära sig för lite om internationella och globala frågor i skolan.

Samma undersökning visar också att nästan nio av tio, bland gymnasieeleverna som deltagit i undersökningen, tycker att Sverige ska delta i fredsbevarande insatser i andra länder. Och ungefär lika många tycker att FN borde kunna avsätta diktatorer.

Fler än tre av fem kan tänka sig att arbeta inom FN, var fjärde som FN-soldat och 40 procent som exempelvis sjukvårdare eller chaufför.